Константин БальмонтВечер. Взморье. Вздохи ветра (Челн томленья)

Константин Бальмонт [balmont]

Вечер. Взморье. Вздохи ветра.
Величавый возглас волн.
Близко буря. В берег бьется
4 Чуждый чарам черный челн.

Чуждый чистым чарам счастья,
Челн томленья, челн тревог,
Бросил берег, бьется с бурей,
8 Ищет светлых снов чертог.

Мчится взморьем, мчится морем,
Отдаваясь воле волн.
Месяц матовый взирает,
12 Месяц горькой грусти полн.

Умер вечер. Ночь чернеет.
Ропщет море. Мрак растет.
Челн томленья тьмой охвачен.
16 Буря воет в бездне вод.

Другие анализы стихотворений Константина Бальмонта

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

биться море месяц бурить волна челн берег вечер взморье мчаться

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

431

Количество символов без пробелов

364

Количество слов

64

Количество уникальных слов

48

Количество значимых слов

32

Количество стоп-слов

3

Количество строк

16

Количество строф

4

Водность

50,0 %

Классическая тошнота

2,00

Академическая тошнота

13,1 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

челн

4

6,25 %

берег

2

3,12 %

биться

2

3,12 %

бурить

2

3,12 %

вечер

2

3,12 %

взморье

2

3,12 %

волна

2

3,12 %

месяц

2

3,12 %

море

2

3,12 %

мчаться

2

3,12 %

томленье

2

3,12 %

чар

2

3,12 %

чуждый

2

3,12 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Vecher. Vzmorye. Vzdokhi vetra

Konstantin Balmont

Cheln tomlenya

Vecher. Vzmorye. Vzdokhi vetra.
Velichavy vozglas voln.
Blizko burya. V bereg byetsya
Chuzhdy charam cherny cheln.

Chuzhdy chistym charam schastya,
Cheln tomlenya, cheln trevog,
Brosil bereg, byetsya s burey,
Ishchet svetlykh snov chertog.

Mchitsya vzmoryem, mchitsya morem,
Otdavayas vole voln.
Mesyats matovy vzirayet,
Mesyats gorkoy grusti poln.

Umer vecher. Noch cherneyet.
Ropshchet more. Mrak rastet.
Cheln tomlenya tmoy okhvachen.
Burya voyet v bezdne vod.

Dtxth/ Dpvjhmt/ Dplj[b dtnhf

Rjycnfynby ,fkmvjyn

Xtky njvktymz

Dtxth/ Dpvjhmt/ Dplj[b dtnhf/
Dtkbxfdsq djpukfc djky/
,kbprj ,ehz/ D ,thtu ,mtncz
Xe;lsq xfhfv xthysq xtky/

Xe;lsq xbcnsv xfhfv cxfcnmz,
Xtky njvktymz, xtky nhtdju,
,hjcbk ,thtu, ,mtncz c ,ehtq,
Botn cdtnks[ cyjd xthnju/

Vxbncz dpvjhmtv, vxbncz vjhtv,
Jnlfdfzcm djkt djky/
Vtczw vfnjdsq dpbhftn,
Vtczw ujhmrjq uhecnb gjky/

Evth dtxth/ Yjxm xthyttn/
Hjgotn vjht/ Vhfr hfcntn/
Xtky njvktymz nmvjq j[dfxty/
,ehz djtn d ,tplyt djl/