Александр ПушкинТы хочешь, друг бесценный (К сестре)

Александр Пушкин [pushkin]

Ты хочешь, друг бесценный,
Чтоб я, поэт младой,
Беседовал с тобой
4 И с лирою забвенной,
Мечтами окриленный,
Оставил монастырь
И край уединенный,
8 Где непрерывный мир
Во мраке опустился
И в пустыни глухой
Безмолвно воцарился
12 С угрюмой тишиной.
И быстрою стрелой
На невский брег примчуся,
С подругой обнимуся
16 Весны моей златой,
И, как певец Людмилы,
Мечты невольник милый,
Взошед под отчий кров,
20 Несу тебе не злато
(Чернец я небогатый),
В подарок пук стихов.

Тайком взошед в диванну,
24 Хоть помощью пера,
О, как тебя застану,
Любезная сестра?
Чем сердце занимаешь
28 Вечернею порой?
Жан-Жака ли читаешь,
Жанлиса ль пред тобой?
Иль с резвым Гамильтоном
32 Смеешься всей душой?
Иль с Греем и Томсоном
Ты пренеслась мечтой
В поля, где от дубравы
36 В дол веет ветерок,
И шепчет лес кудрявый,
И мчится величавый
С вершины гор поток?
40 Иль моську престарелу,
В подушках поседелу,
Окутав в длинну шаль
И с нежностью лелея,
44 Ты к ней зовешь Морфея?
Иль смотришь в темну даль
Задумчивой Светланой
Над шумною Невой?
48 Иль звучным фортепьяно
Под беглою рукой
Моцарта оживляешь?
Иль тоны повторяешь
52 Пиччини и Рамо?

Но вот уж я с тобою,
И в радости немой
Твой друг расцвел душою,
56 Как ясный вешний день.
Забыты дни разлуки,
Дни горести и скуки,
Исчезла грусти тень.

60 Но это лишь мечтанье!
Увы, в монастыре,
При бледном свеч сиянье,
Один пишу к сестре.
64 Все тихо в мрачной келье:
Защелка на дверях,
Молчанье, враг веселий,
И скука на часах!
68 Стул ветхий, необитый,
И шаткая постель,
Сосуд, водой налитый,
Соломенна свирель —
72 Вот все, что пред собою
Я вижу, пробужден.
Фантазия, тобою
Одной я награжден,
76 Тобою пренесенный
К волшебной Иппокрене,
И в келье я блажен.

Что было бы со мною,
80 Богиня, без тебя?
Знакомый с суетою,
Приятной для меня,
Увлечен в даль судьбою,
84 Я вдруг в глухих стенах,
Как Леты на брегах,
Явился заключенным,
Навеки погребенным,
88 И скрыпнули врата,
Сомкнувшися за мною,
И мира красота
Оделась черной мглою!..
92 С тех пор гляжу на свет,
Как узник из темницы
На яркий блеск денницы.
Светило ль дня взойдет,
96 Луч кинув позлащенный
Сквозь узкое окно,
Но сердце помраченно
Не радует оно.
100 Иль позднею порою,
Как луч на небесах,
Покрытых чернотою,
Темнеет в облаках, —
104 С унынием встречаю
Я сумрачную тень
И с вздохом провожаю
Скрывающийся день!..
108 Сквозь слез смотрю в решетки,
Перебирая четки.

Но время протечет,
И с каменных ворот
112 Падут, падут затворы,
И в пышный Петроград
Через долины, горы
Ретивые примчат;
116 Спеша на новоселье,
Оставлю темну келью,
Поля, сады свои;
Под стол клобук с веригой —
120 И прилечу расстригой
В объятия твои.

Другие анализы стихотворений Александра Пушкина

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все гор деть иль мечта келья даль брег глухой взошед

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

2 512

Количество символов без пробелов

2 094

Количество слов

410

Количество уникальных слов

277

Количество значимых слов

170

Количество стоп-слов

141

Количество строк

121

Количество строф

6

Водность

58,5 %

Классическая тошнота

2,65

Академическая тошнота

4,7 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

иль

7

1,71 %

келья

3

0,73 %

мечта

3

0,73 %

брег

2

0,49 %

взошед

2

0,49 %

все

2

0,49 %

глухой

2

0,49 %

гор

2

0,49 %

даль

2

0,49 %

деть

2

0,49 %

душа

2

0,49 %

луч

2

0,49 %

монастырь

2

0,49 %

один

2

0,49 %

оставить

2

0,49 %

пасть

2

0,49 %

полоть

2

0,49 %

пора

2

0,49 %

пред

2

0,49 %

сердце

2

0,49 %

сестра

2

0,49 %

сквозь

2

0,49 %

скука

2

0,49 %

твой

2

0,49 %

темну

2

0,49 %

тень

2

0,49 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Ty khochesh, drug bestsenny

Aleksandr Pushkin

K sestre

Ty khochesh, drug bestsenny,
Chtob ya, poet mladoy,
Besedoval s toboy
I s liroyu zabvennoy,
Mechtami okrilenny,
Ostavil monastyr
I kray uyedinenny,
Gde nepreryvny mir
Vo mrake opustilsya
I v pustyni glukhoy
Bezmolvno votsarilsya
S ugryumoy tishinoy.
I bystroyu streloy
Na nevsky breg primchusya,
S podrugoy obnimusya
Vesny moyey zlatoy,
I, kak pevets Lyudmily,
Mechty nevolnik mily,
Vzoshed pod otchy krov,
Nesu tebe ne zlato
(Chernets ya nebogaty),
V podarok puk stikhov.

Taykom vzoshed v divannu,
Khot pomoshchyu pera,
O, kak tebya zastanu,
Lyubeznaya sestra?
Chem serdtse zanimayesh
Vecherneyu poroy?
Zhan-Zhaka li chitayesh,
Zhanlisa l pred toboy?
Il s rezvym Gamiltonom
Smeyeshsya vsey dushoy?
Il s Greyem i Tomsonom
Ty preneslas mechtoy
V polya, gde ot dubravy
V dol veyet veterok,
I shepchet les kudryavy,
I mchitsya velichavy
S vershiny gor potok?
Il mosku prestarelu,
V podushkakh posedelu,
Okutav v dlinnu shal
I s nezhnostyu leleya,
Ty k ney zovesh Morfeya?
Il smotrish v temnu dal
Zadumchivoy Svetlanoy
Nad shumnoyu Nevoy?
Il zvuchnym fortepyano
Pod begloyu rukoy
Motsarta ozhivlyayesh?
Il tony povtoryayesh
Pichchini i Ramo?

No vot uzh ya s toboyu,
I v radosti nemoy
Tvoy drug rastsvel dushoyu,
Kak yasny veshny den.
Zabyty dni razluki,
Dni goresti i skuki,
Ischezla grusti ten.

No eto lish mechtanye!
Uvy, v monastyre,
Pri blednom svech sianye,
Odin pishu k sestre.
Vse tikho v mrachnoy kelye:
Zashchelka na dveryakh,
Molchanye, vrag vesely,
I skuka na chasakh!
Stul vetkhy, neobity,
I shatkaya postel,
Sosud, vodoy nality,
Solomenna svirel —
Vot vse, chto pred soboyu
Ya vizhu, probuzhden.
Fantazia, toboyu
Odnoy ya nagrazhden,
Toboyu prenesenny
K volshebnoy Ippokrene,
I v kelye ya blazhen.

Chto bylo by so mnoyu,
Boginya, bez tebya?
Znakomy s suyetoyu,
Priatnoy dlya menya,
Uvlechen v dal sudboyu,
Ya vdrug v glukhikh stenakh,
Kak Lety na bregakh,
Yavilsya zaklyuchennym,
Naveki pogrebennym,
I skrypnuli vrata,
Somknuvshisya za mnoyu,
I mira krasota
Odelas chernoy mgloyu!..
S tekh por glyazhu na svet,
Kak uznik iz temnitsy
Na yarky blesk dennitsy.
Svetilo l dnya vzoydet,
Luch kinuv pozlashchenny
Skvoz uzkoye okno,
No serdtse pomrachenno
Ne raduyet ono.
Il pozdneyu poroyu,
Kak luch na nebesakh,
Pokrytykh chernotoyu,
Temneyet v oblakakh, —
S unyniyem vstrechayu
Ya sumrachnuyu ten
I s vzdokhom provozhayu
Skryvayushchysya den!..
Skvoz slez smotryu v reshetki,
Perebiraya chetki.

No vremya protechet,
I s kamennykh vorot
Padut, padut zatvory,
I v pyshny Petrograd
Cherez doliny, gory
Retivye primchat;
Spesha na novoselye,
Ostavlyu temnu kelyu,
Polya, sady svoi;
Pod stol klobuk s verigoy —
I prilechu rasstrigoy
V obyatia tvoi.

Ns [jxtim, lheu ,tcwtyysq

Fktrcfylh Geirby

R ctcnht

Ns [jxtim, lheu ,tcwtyysq,
Xnj, z, gj'n vkfljq,
,tctljdfk c nj,jq
B c kbhj/ pf,dtyyjq,
Vtxnfvb jrhbktyysq,
Jcnfdbk vjyfcnshm
B rhfq etlbytyysq,
Ult ytghthsdysq vbh
Dj vhfrt jgecnbkcz
B d gecnsyb uke[jq
,tpvjkdyj djwfhbkcz
C euh/vjq nbibyjq/
B ,scnhj/ cnhtkjq
Yf ytdcrbq ,htu ghbvxecz,
C gjlheujq j,ybvecz
Dtcys vjtq pkfnjq,
B, rfr gtdtw K/lvbks,
Vtxns ytdjkmybr vbksq,
Dpjitl gjl jnxbq rhjd,
Ytce nt,t yt pkfnj
(Xthytw z yt,jufnsq),
D gjlfhjr ger cnb[jd/

Nfqrjv dpjitl d lbdfyye,
[jnm gjvjom/ gthf,
J, rfr nt,z pfcnfye,
K/,tpyfz ctcnhf?
Xtv cthlwt pfybvftim
Dtxthyt/ gjhjq?
;fy-;frf kb xbnftim,
;fykbcf km ghtl nj,jq?
Bkm c htpdsv Ufvbkmnjyjv
Cvttimcz dctq leijq?
Bkm c Uhttv b Njvcjyjv
Ns ghtytckfcm vtxnjq
D gjkz, ult jn le,hfds
D ljk dttn dtnthjr,
B itgxtn ktc relhzdsq,
B vxbncz dtkbxfdsq
C dthibys ujh gjnjr?
Bkm vjcmre ghtcnfhtke,
D gjleirf[ gjctltke,
Jrenfd d lkbyye ifkm
B c yt;yjcnm/ ktktz,
Ns r ytq pjdtim Vjhatz?
Bkm cvjnhbim d ntvye lfkm
Pflevxbdjq Cdtnkfyjq
Yfl ievyj/ Ytdjq?
Bkm pdexysv ajhntgmzyj
Gjl ,tukj/ herjq
Vjwfhnf j;bdkztim?
Bkm njys gjdnjhztim
Gbxxbyb b Hfvj?

Yj djn e; z c nj,j/,
B d hfljcnb ytvjq
Ndjq lheu hfcwdtk leij/,
Rfr zcysq dtiybq ltym/
Pf,sns lyb hfpkerb,
Lyb ujhtcnb b crerb,
Bcxtpkf uhecnb ntym/

Yj 'nj kbim vtxnfymt!
Eds, d vjyfcnsht,
Ghb ,ktlyjv cdtx cbzymt,
Jlby gbie r ctcnht/
Dct nb[j d vhfxyjq rtkmt:
Pfotkrf yf ldthz[,
Vjkxfymt, dhfu dtctkbq,
B crerf yf xfcf[!
Cnek dtn[bq, ytj,bnsq,
B ifnrfz gjcntkm,
Cjcel, djljq yfkbnsq,
Cjkjvtyyf cdbhtkm —
Djn dct, xnj ghtl cj,j/
Z db;e, ghj,e;lty/
Afynfpbz, nj,j/
Jlyjq z yfuhf;lty,
Nj,j/ ghtytctyysq
R djkit,yjq Bggjrhtyt,
B d rtkmt z ,kf;ty/

Xnj ,skj ,s cj vyj/,
,jubyz, ,tp nt,z?
Pyfrjvsq c cetnj/,
Ghbznyjq lkz vtyz,
Edktxty d lfkm celm,j/,
Z dlheu d uke[b[ cntyf[,
Rfr Ktns yf ,htuf[,
Zdbkcz pfrk/xtyysv,
Yfdtrb gjuht,tyysv,
B crhsgyekb dhfnf,
Cjvryedibcz pf vyj/,
B vbhf rhfcjnf
Jltkfcm xthyjq vukj/!//
C nt[ gjh ukz;e yf cdtn,
Rfr epybr bp ntvybws
Yf zhrbq ,ktcr ltyybws/
Cdtnbkj km lyz dpjqltn,
Kex rbyed gjpkfotyysq
Crdjpm eprjt jryj,
Yj cthlwt gjvhfxtyyj
Yt hfletn jyj/
Bkm gjplyt/ gjhj/,
Rfr kex yf yt,tcf[,
Gjrhsns[ xthyjnj/,
Ntvyttn d j,kfrf[, —
C eysybtv dcnhtxf/
Z cevhfxye/ ntym
B c dplj[jv ghjdj;f/
Crhsdf/obqcz ltym!//
Crdjpm cktp cvjnh/ d htitnrb,
Gtht,bhfz xtnrb/

Yj dhtvz ghjntxtn,
B c rfvtyys[ djhjn
Gflen, gflen pfndjhs,
B d gsiysq Gtnhjuhfl
Xthtp ljkbys, ujhs
Htnbdst ghbvxfn;
Cgtif yf yjdjctkmt,
Jcnfdk/ ntvye rtkm/,
Gjkz, cfls cdjb;
Gjl cnjk rkj,er c dthbujq —
B ghbktxe hfccnhbujq
D j,]znbz ndjb/